Features of !SEMTools

Ауқымды түрлендіру – элементтердің өзін өзгертпей оның элементтерінің ретін өзгерту.

Белгілі бір ауқымды түрлендіруге қатысты функциялар қондырманың Өңдеу бөлімінде орналасқан: MODIFY -> Ауқым. Бұл мүмкіндіктерге мыналар жатады:

  • Шарт бойынша ұяшықтарды сұрыптау,
  • Бос ұяшықтарды толтырыңыз,
  • Жылдам айналмалы кесте.
change-menu
ӨЗГЕРТУ тобында ауқымды өңдеу мәзірі