Features of !SEMTools

Бұл мәселені екі кезеңде шешуге болады:

  1. алдымен формуланы пайдаланып латын әліпбиін табыңыз;
  2. TRUE мәні бар көрші бағандағы сүзгіні пайдаланып, сүзілген ұяшықтардың мәндерін жойыңыз.

!SEMTools ішінде тұрақты өрнекті жоюды пайдалануға болады. Диалогтық терезеде сәйкес үлгіні [a-zA-Z] орнатсаңыз, латын әріптері бар ұяшықтың бүкіл мазмұны жойылады. Төмендегі мысалды қараңыз:

udalit-yacheiki-po-regex
Ұяшықтың барлық мазмұнын жою